Thursday, February 5, 2009

Senarai Majikan / Syarikat Terkini

 • Semua Kakitangan Kerajaan Persekutuan / Negeri, Majlis Daerah, Perbadanan, Badan Berkanun, PDRM
 • Guru Sekolah, KWSP, Bomba, RTM, Hospital Kerajaan.
 • LHDN, Perkeso, Risda, BSN, Bank Pembangunan, Bank Pertanian, Plus Berhad, Perbadanan-Perbadanan, Sirim, DBKL, JPJ, MPS, MPSA, MARA, PUSAT-PUSAT ZAKAT, PKNS, SUK.
 • UPM, UKM, UITM, USM, UM, POLI, HUKM, PPUM, MARA, KUSTEM, Kolej Poly Tech, Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein -Onn, Maktab Kerjasama Malaysia.
 • Lembaga Pelabuhan Kelang, Lembaga Kayu dan Perindustrian Malaysia, Lembaga Kemajuan Perikanan Malaysia, SMIDEC, MIDA, PPN, Lembaga Koko Malaysia, CIDB, Lembaga Penggalakan Pelancong Malaysia, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, PERHEBAT.
 • Majlis Daerah Hulu Selangor, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Subang Jaya.
 • Malaysia Airport Berhad, MIGHT, MARDEC, MATRADE, Narsco Holdings Berhad.
 • Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor, Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Stadium Merdeka, PUAS, Percetakan Nasional Berhad.
 • JAIS, JAWI, KEMAS , Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
 • Kakitangan Kerajaan Malaysia yang Berkerja Dengan Jabatan Persekutuan Seperti Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Audit Negara, Jabatan Buruh, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perikanan, Jabatan Pertanian, Dll.
 • Kakitangan Kerajaan Malaysia yang Berkerja Dengan Kementerian Seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belian dan Sukan,Kementerian Pendidikan, Kementerian Penerangan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan, Kementerian Sains dan Teknologi.
 • Jabatan Kerajaan Negeri Malaysia Seperti Jabatan Akauntan Negeri, Jabatan Perhutanan Negeri, Jabatan Penilaian Negeri, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Jabatan Bomba, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Audit Negara, Jabatan Buruh, Jabatan Tenagan Rakyat, Jabatan Parit dan Galian, Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Penyiaran, Jabatan Perangkaan Negara, Jabatan Perikanan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca, Pejabat Tanah dan Daerah, Pejabat Tanah dan Galian Selangor, Pejabat Setiausaha Kerajaan Malaysia.
 • LAIN-LAIN ( Gaji dibayar melalui Akauntan Negara @ JPA )

No comments:

Post a Comment